Vacatures

Vacatures en werfreserve voor verschillende posities
in een van onze vestigingen

Werkervaring is een belangrijke schakel in het traject van een werkzoekende naar werk.

Je bent reeds een tijdje werkzoekende, en om één of andere reden vind je geen gepaste job. Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (zie beneden), en het buitenwerk spreekt jou aan, dan kan je bij ons terecht om één jaar lang werkervaring op te doen als groenarbeider.
Gedurende dat jaar word je tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, en ontvang je dus ook loon.
Bedoeling is dat je na dat jaar meer kans maakt om een job te vinden op de gewone arbeidsmarkt.

Uiteraard gaan we daarom in de eerste plaats zorgen dat je technische bagage groter wordt. Je kan bvb. leren werken met verschillende machines die vaak gebruikt worden in de groensector (bosmaaier, kettingzaag, heggeschaar, …). Daarnaast besteden we ook tijd om je kennis van natuur, ecologie, planten, …. te vergroten.
Samen met jou gaan we ook kijken naar wat jouw troeven zijn, en wat jouw zwakkere punten zijn. Is het voor jou bvb. moeilijk om in groep te werken, durf je niets te zeggen als er je iets dwars zit op de werkvloer, of heb je vaak goede ideeën maar durf je ze niet voor te stellen, … Al naargelang wat jij aangeeft gaan we samen met jou naar manieren zoeken om je zwakkere punten weg te werken, en je sterkere punten nog sterker te maken. Bedoeling blijft om je kansen op een job te vergroten.

[action full_width=”yes” content_in_grid=”yes” type=”normal” text_font_weight=”” show_button=”yes” button_text=”Contact” button_link=”https://nlnetwerk.be//contact” button_text_color=”#6b6b6b” button_background_color=”#ffffff”]

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

[/action]

Wat verwachten we van jou?

  • Lichamelijk geschikt zijn voor buitenwerk
  • Gemotiveerd zijn
  • Basiskennis Nederlands

Voor ons hoef je dus geen diploma, getuigschrift of ervaring te hebben!

Toelatingsvoorwaarden

Je bent 2 jaar ingeschreven als niet-werkende* werkzoekende bij de VDAB
OF
Je ontvangt reeds één jaar leefloon van het OCMW en bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende

* Sommige periode van tewerkstelling worden gelijkgesteld met niet werken (bvb. korte interimopdrachten). Vraag info bij je lokale werkwinkel.