Over ons

Wie zijn wij

Werk maken van natuur via sociale economie het ontwikkelen en uitbouwen van diensten ten behoeve van particulieren en lokale overheden inspelend op maatschappelijke behoeften in milieuzorg, natuurbehoud, landschap, duurzame energie, plattelandsontwikkeling, natuurgericht toerisme, kwetsbare groepen.

Wij maken werk volgens het principe “maatschappelijk verantwoord ondernemen” Onze vereniging heeft geen winstoogmerk, maar richt zich op activiteiten die belangrijk zijn voor de maatschappij en het welzijn van de werknemers.
Bij het invullen van onze activiteiten wordt er rekening gehouden met de invloed op mens, milieu en maatschappij, niet enkel vandaag maar ook voor de toekomst (duurzaam aspect).
Onze diensten hebben een aanvullend, niet marktverstorend karakter, zijn toegankelijk en richten zich op diversiteit en kwaliteit.

Het team

ALAN RICKMAN

CEO

JOANNA HELBERT

DIRECTOR

MARIA CLINTON

MARKETING

JOSHUA FRUBEN

SALES